Chính sách bảo mật

Trang web Divine Beauty thuộc sở hữu của Công ty Divine Beauty, chủ sở hữu các thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi đã áp dụng chính sách bảo mật này, xác định việc xử lý thông tin được thu thập bởi Divine Beauty, cũng như lý do thu thập một số dữ liệu cá nhân của khách hàng. Do đó, khách hàng hãy đọc chính sách bảo mật này trước khi sử dụng trang web Divine Beauty. Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của khách hàng và cam kết bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng một cách an toàn.